Nadons, nens i adolescents

Parla i llenguatge

-Avaluació de la parla i el llenguatge
-Retràs del llenguatge
-Rehabilitació de pacients amb dislàlies (dificultats articulatòries)
-Quequeig
-TDL, disglosia i disartria
-Estimulació del llenguatge (de 0 a 3 anys)

Lecto escriptura

-Avaluació Neuropsicològica
-Adquisició i rehabilitació de la lecto-escriptura (dislèxia)
-TDAH Memòria, atenció i concentració
-Tècniques d’estudi

Trastorn de l’espectre autista -TEA

-Detecció precoç: senyals d’alerta, exploració ADOS i ADI-R.
-Intervenció i tractament amb diferents models:
• ABA (Applied Behaviour Analysis)
• DENVER (Early Start Denver Model)
• PECS (Picture Exchange Communication System)
• TEACCH (Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped Children)

Logofoniatria

-Avaluació de la veu
-Rehabilitació de pacients amb disfonies
-Tractaments pre i post quirúrgics
-Tècniques d’impostació vocal

AREA AUDIOLÒGICA

-Estimulació auditiva
-Rehabilitació de la disfunció tubàrica (prevenció d’otitis)
-Rehabilitació d’implants coclears i audiòfons
-Audiometria i Logoaudiometria

Terapia miofuncional

-Rehabilitació de pacients amb deglució atípica i respiració bucal
-Disfuncions d’ATM
-Paràlisis facial

Psicologia nens

-Avaluació, diagnòstic i tractament psicològic
-Problemes de relació i de conducta
-Transtorns emocionals
-Transtorn del desenvolupament infantil

Psicopedagogia

-Gestió d’emocions
-Hàbits socials
-Tècniques d’estudi, reeducació dels problemes d’aprenentatge i TDAH

Educació psicomotriu

-Trastorns del neurodesenvolupament
-Dificultats motrius
-Aprendre a relaxar-se
-Teràpia respiratòria
-Lateralitat

serveis complementaris

-Reeducacions escolars
-Aula de Reforç de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius
-Peritatge Logopèdic
-Peritatge psicològic